Изготвяне , внедряване и управление на цялостни системи за безопастност на храните в хранителните обекти - HACCP. Мониторингова програма и водене на необходимите записи към системата за безопасност на храните.

Фирма "ХЕИ - СТЕФАН ГЕОРГИЕВ" ЕООД


Съдействие за регистрация на хранителните обекти по закона за храните.


Унищожаване на вредни гризачи и насекоми


Партньор на фирмата е и има сключен договор за трудова медицина с "Александровска болница".Клиентите работещи с нашата фирма ,сключили договор за трудова медицина с "Александровска болница"ползват голями отстъпки от базовата цена.


Коректната фирма за СЖП /странични животински продукти/ е " Екологистик БГ".


Фирма "ХЕИ - СТЕФАН ГЕОРГИЕВ" ЕООД, гр. София е специализирана в областта на контрола на вредните насекоми и гризачи (дезинфекция, дезинсекция и дератизация). Фирмата работи с препарати на реномираните компании, като: AgriSense - Англия, I.N.D.I.A.S.p.a. - Италия, Singenta – Швейцария, GEA S.p.a.-Италия, DDD-Service-Чехия, PROEKO s.r.o.-Чехия, Aeges- Англия, Cerexagri Italia SRL- Италия.


Разполагаме с модерна техника и препарати за обработка срещу хлебарки, мравки, мухи, гризачи и всички складови неприятели, както и с квалифицирани специалисти, притежаващи съответните разрешителни за провеждане на мероприятия по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Фумигация. На базата на предлаганата обширна гама препарати и висок професионализъм, нашата фирма е една от водещите в областта на Интегрирания Пест Контрол (IPM) в България.