За нас


Фирма "ХЕИ - СТЕФАН ГЕОРГИЕВ" ЕООД, гр. София е специализирана в областта на изготвяне, внедряване и управление на цялостни системи за безопастност на храните в хранителните обекти - HACCP.Мониторингова програма и водене на необходимите записи към системата за безопасност на храните.


Специализирани сме в областта на контрола на вредните насекоми и гризачи (дезинфекция, дезинсекция и дератизация).


Фирмата работи с препарати на реномираните компании, като: AgriSense – Англия, I.N.D.I.A.S.p.a. – Италия, Singenta – Швейцария, GEA S.p.a.-Италия, DDD-Service-Чехия, PROEKO s.r.o.-Чехия, Aeges- Англия, Cerexagri Italia SRL- Италия.


Разполагаме с модерна техника и препарати за обработка срещу хлебарки, мравки, мухи, гризачи и всички складови неприятели, както и с квалифицирани специалисти, притежаващи съответните разрешителни за провеждане на мероприятия по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Фумигация.


На базата на предлаганата обширна гама препарати и висок професионализъм, нашата фирма е една от водещите в областта на Интегрирания Пест Контрол (IPM) в България.


Оказваме максимално съдействие при сертифициране на системи за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point), управление на качеството на базата на ISO9000 и при сертифициране на системи, гарантиращи добра производствена практика (GMP).


Наши уважавани клиенти са водещи предприятия в областта на производството, туризма, хранително – вкусовата промишленост, съхранението на зърнени храни, както и реномирани държавни и административни учреждения.